Genvejstast Åben præferencer i SlackWindows

Åben præferencer er en simpel genvejstast til Slack i Windows der blot kræver to taster, som er Ctrl og , (Komma). Genvejstasten kan hjælpe dig med at blive mere effektiv i Slack på Windows.

Ctrl
,

Tastaturgenvej: Åben præferencer i SlackWindows

Enter PgUp PgDn Space AltGr PrtSc Ctrl Alt Ctrl Fn < Z X C V B N M , . - Shift Shift A S D F G H J K L Æ Ø * CapsLock Q W E R T Y U I O P Å ¨ ½ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + ´ Esc F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Home End Insert Delete
Indsendt af
Glen Michaelsen
Glen Michaelsen